Projekt

O čom je Račanský vinohradnícky chodník?

V roku 2018 v spolupráci s vinármi a vinohradníkmi spustil Račiansky spolok realizáciu projekt Račanský vinohradnícky chodník. Jeho cieľom je propagácia nášho regiónu cez vinohradnícke tradície, snaha priviesť k nám turistov a ponúknuť im zážitkový program spojený s návštevou viníc, ale aj prevádzok, pivníc a spoločenských podujatí.

V chotári sú už vybudované gabiony, na ktorých budú umiestnené informačnbé tabule o vinároch a vinohradníkoch, ako aj inštrukcie pre návštevníkov.

Tým, že zabezpečíme miestnym producentom odbyt ich výrobkov a služieb, podporíme ich ďalšiu prácu a umožníme aj revitalizáciu ďalších viníc. Inak hrozí, že ostanú zanedbané a bezbranné voči plánom developerov na výstavbu!

Na jednotlivých bodoch chodníka pribudnú infotabule o susednom vinohrade a jeho gazdovi.
Informačné tabule v chotáru budú obsahovať údaje o konkrétnom vinohrade a jeho užívateľovi, ako aj osvetové odkazy pre návštevníkov viníc.

V 1. fáze sme vlani vybudovali v rámci Račanského vinohradníckeho chodníka systém informačných bodov vo forme kamenných stojanov – gabionov, na ktorých budú neskôr umiestnené tabule s informáciami o vinohradníkovi, odrode a histórii konkrétneho vinohradu.

Tucet vlastníkov už má vo svojich viniciach inštalované aj jednoduché mobilné prístrešky, v ktorých môžu počas akcií privítať hostí alebo ich počas sezónnych prác využiť ako úkryt pred nepriazňou počasia.

Vďaka prvej etape projektu Račanský vinohradnícky chodník pribudli na 11 miestach prístrešky, ktoré poslúžia vinohradníkom ako úkryt pri nepriazni počasia, ale aj priestor na privítanie hostí.

V roku 2020 pripravíme a vytlačíme brožúrky pre cestovné kancelárie a turistických sprievodcov, inštalujeme informačné tabule, zorganizujeme Svätojánsku noc v Rači a začneme s prípravou budovania turistickej rozhľadne v strede viníc.

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie začínajúcich pestovateľov a tiež osveta, ako sa majú návštevníci správať, aby neprichádzalo ku konfliktom s hospodármi.

Cieľom projektu je aj podpora kultúrno-spoločenských podujatí na podporu miestnych výrobcov.

Zavŕšením projektu má byť bude vytvorenie uceleného okruhu chotárom, vinárskymi pamätihodnosťami a tiež ambícia vybudovať vyhliadku na panorámu historickej časti starej Rače. Pomôžte nám a spolu urobíme Raču ešte lepším miestom pre život. Vopred ďakujem za dôveru, nesklameme Vás!

Matúš Burian, predseda Račianskeho spolku

Matúš Burian a bernardín Bernard

Partneri a podporovatelia projektu:

Partneri a podporovatelia projektu

Bratislavský samosprávny kraj

Slovakia Travel

Bratislava region tourism

Račiansky vinohradnícky spolok

BRISK PRINT

Bratislava tourist board

We are Wine

Spravodaj Račan

Spravodajský portál racaweb.sk

MČ Bratislava – Rača

OZ Terroir Rača