E. Ornát Márie Terézie v Račianskej izbe

Osvietená panovníčka Rakúsko-Uhorska Mária Terézia sa spája aj s Račou, hoci obec priamo nikdy nenavštívila. Okrem reforiem týkajúcich sa zrušenia poddanstva či povinnej školskej dochádzky mala na život a prosperitu Retzesdorfu významný vplyv jej urbárska regulácia zavedená v roku 1767.

Umožňovala totiž vyplatiť sa z pracovných povinností voči vrchnosti, čím získali čas na obrábanie svojich viníc.

Bohoslužobný ornát, ktorý venovala osvietená rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia delegácii Račanov.

Najväčším prienikom pôsobenia Márie Terézie s Račou je výprava našich farníkov vedená farárom Pavlom Radočánim, ktorú panovníčka oslavujúca svoje 50. narodeniny prijala 27. júna 1767. Pri tejto príležitosti dostala aj súdok račianskej frankovky

Okrem nej však sa zachovala Račanom na toto prestížne a z hľadiska rozvoja vinohradníctva aj vinírstva mimoriadnme dôležité stretnutie s cisárovnou aj hmatateľná spomienku a tiež nespochybniteľný dôkaz o jej priazni.

Je ním bohoslužobné rúcho – ornát bohato vyšívaný a zdobený aj zlatom. Ten sa doteraz nachádza v račianskej izbe zriadenej Maticou slovenskou a príležitostne býva vystavený aj pre verejnosť.

Mária Terézia na obraze Vojtecha Polakoviča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *