Vinohradnícka krajina v okolí Rače

Čo je čo vo vinohrade? Rozdiel medzi vinohradom, vinicou a vinohradníckym honom definuje štruktúra vinohradníckych plôch. Okrem lokálneho topografického členenia poznáme aj vinohradnícke členenie na regióny, oblasti či rajóny.

Vinohradnícky hon

časť vinohradníckej obce s rovnakými pôdnymi a klimatickými podmienkami vhodnými na pestovanie viniča

Vinica

druh pozemku s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnych plôch ako sú napr. rúny či chodník okolo vinohradu

Vinohrad

obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom

Objekt

napríklad vinohradnícka búda, prístrešok

Spevnená plocha

napríklad príjazdová komunikácia, chodník

Rúna

hranica medzi honmi alebo vinicami

zvyčajne zarastená, vybudovaná z kameňa

v prípade terasových vinohradov vyrovnávajúca aj terénne nerovnosti

Typická vinohradnícka krajina v okolí Rače. Okrem obrábaných či neobrábaných viníc sú jej súčasťou aj obslužné komunikácie, pásy záhrad či neproduktívne plochy, tzv. rúny zvyčajne zarastené náletovými drevina s prevahou agátov.

Kam patrí Rača z hľadiska vinohradníckych regiónov?

Vinohradnícky región: Slovenský vinohradnícky región

Vinohradnícka oblasť: Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Vinohradnícky rajón: Bratislavský rajón

Vinohradnícka obec: Mestská časť Bratislava – Rača

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *