Záchrana viníc v Rači sa rozbieha. Pomôcť teraz môžete aj vy!

Bláznivý sen sa mení na skutočnosť – aj vďaka vám, našim priaznivcom a podporovateľom. Po roku sa opäť uchádzame o vašu pozornosť. Radi by sme priblížili naše plány a požiadali o pomoc (tlačivo na 2 percentá), ktorej cieľom je záchrana historických viníc v Rači.

V roku 2020 sa otvorila pre návštevníkov aj revitalizovaná vinica Tále.

Keď Račiansky spolok v roku 2018 po prvý raz v Červenej lisovni verejne predstavil projekt Račanský vinohradnícky chodník, nik netušil, aký naberú udalosti spád.

Začalo sa to budovaním mobilných vinohradníckych prístreškov, osádzaním informačných tabúľ, vybudovaním komunikačných kanálov a v minulom roku už aj otváraním viníc pre návštevníkov po vzore viedenských štvrtí Grinzing a Nussdorf.

Na chodníku pribúdajú tabule s informáciou o vinohrade a jeho gazdovi.

Dostalo sa aj na finančnú podporu posledného zachovaného kolového (štekového) vinohradu v Rači, chuťovkou bolo spustenie Račanskej lokálky, vydanie brožúrky o našom chotári (Bratislava – Rača: Hlavné mesto vína) či výpomoc pri organizovaní  vinobrania v podmienkach, aké tu ešte neboli.

Mnohí ste sa mohli sami presvedčiť, že to neboli len vízie na papieri, ale reálne činy prinášajúce pozitívne emócie a reálnu pomoc pestovateľom a producentom. Práve toto považujeme za najlepší koncept, ako udržať obrábané vinohrady a vinársku tradíciu v Rači – v hlavnom meste vína!

Nad Račou horeli Svätojánske ohne.

S chodníkom máme kopec plánov aj do začínajúceho sa roka 2021. Na magistráte už od vlani leží žiadosť o prenájom pozemkov na vybudovanie oddychového miesta vo viniciach – raz možno aj s rozhladňou. 

Plánované projekty

Oddychový priestor s rozhľadňou vo viniciach

Celoročná podpora akcií vinohradníkov

Osveta a vzdelávanie

Propagácia račanského chotára

Viechy vo vinicach tzv. heurigen

Občerstvenie a logistika na brigády

Rozšírenie siete mobilných prístreškov

Rozšírenie značenia chodníka

Údržba stojanov a infotabúľ

Cudzojazyčné materiály pre turistických sprievodcov

Naďalej chceme celoročne podporovať akcie vinárov, vylepšovať podmienky vinohradníkov a ich infraštruktúry pre uvítanie hostí vo viniciach, pracovať na osvete medzi návštevníkmi viníc a pripomínaní stáročnej histórie račanského chotára.

Račanská lokálka

Zabezpečením propagácie a tiež mobiliáru či gastroservisu chceme podporiť ďalšie rozširovanie tzv. Heurigen, viech vo vinohradoch, s ich neopakovateľnou atmosférou. Práve počas pandémie sa vychádzky do chotára stali pre mnohých obyvateľov Rače ale aj iných častí mesta vyhľadávaným spôsobom relaxu. Našim cieľom je, aby sa z tejto turistiky vo vlastnom meste stal dlhodobý trend!

Ako sme v úvode naznačili, potrebujeme pri naplnení týchto plánov vašu pomoc. Uchádzame sa s projektom Račanský vinohradnícky chodník a jeho novými vylepšeniami o 2 percentá z vašich daní. Pomôžu nám zabezpečiť časť nákladov, o ďalšie sa budeme ako po iné roky uchádzať z grantov, dotácií a výziev.

Údaje na poukázanie 2 % z daní:

Obchodné meno (názov): Račiansky spolok

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo-ulica: Alstrova 35, 831 06 Bratislava

IČO: 42261635

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie nájdete tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO pre Račiansky spolok v roku 2021

Vopred všetkým ďakujeme za priazeň a tešíme sa na stretnutie pri poháriku račanského na niektorej z akcií v rámci chodníka!

Vzor vyplneného tlačiva:

Návod na poukázanie 2 percent:

  1. Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o doklad „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
  2. Následne vyplňte do tlačiva „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ o poukázaní 2 percent svoje údaje a uveďte, ktorému OZ chcete prispieť.
  3. Buď priamo odovzdajte na podateľni Vášho Daňového úradu alebo poštou pošlite 2 dokumenty – „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby““.

Právnické osoby vyznačujú príjemcu 1 percenta zo zaplatenej dane priamo v ich daňovom priznaní.

V prípade otázok alebo nejasností pri vypĺňaní tlačív nás môžete kontaktovať na čísle 0905 724 581. Podrobný postup nájdete aj tu.

Finančný príspevok môžete poslať aj priamo na účet:

IBAN SK70 1100 0000 0029 2087 5466

Rakyta Rudolf. Foto: Miro Kubečka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *