Názvy viníc v Rači majú zväčša nemecký pôvod

Viete, kde sú Špígle, Fixle či Cibule a aké sa v nich pestujú odrody? Mestská časť Bratislava – Rača zverejnila v roku 2013 urbanisticko-krajinársku štúdiu „Vinice – MČ Rača“ (UKŠ), ktorú sama obstarala.

Názvy viníc v Rači
Názvy viníc v Rači: legenda odrôd

V zdôvodnení sa píše, že cieľom UKŠ je hľadanie východísk pre harmonizáciu pomerov v území račianskych viníc na základe dôsledného zhodnotenia všetkých atribútov vymedzeného územia a posúdenia možných rozvojových tendencií.

UKŠ prezentuje analýzu vinohradov s prieskumami a rozbormi riešeného územia s aplikáciou GIS v členení na prírodné a socioekonomické podmienky a predkladá názor na funkčné využitie dotknutého územia vo viacerých alternatívach.

Zo štúdie, ktorej textová časť má 73 strán, sme pre vás vybrali podrobne spracované mapy viníc a vinohradov s ich historickými názvami aj ich súčasnými ekvivalentami.

Odkiaľ sú názvy viníc?

Vinohrady majú názvy nemeckého pôvodu, podľa historických okolností sa však v mapách objavujú aj pomaďarčené a neskôr poslovenčené ekvivalenty. Nemci prišli vo veľkom počte do Rače počas kolonizácie (13. storočie) a za reformácie. Väčšina z nich sa následne venovala vinohradníctvu a vinárstvu. Najmä vďaka tomu sa dodnes používajú názvy ako Fixle (Fuechsl), Malý, Velký Komandl (Kollmandell), Saurisle (Sauereszl) či Špígle (Spiegel).

Zhora: Lichtky a Červené, Fixle a Cibule, Saurisle a Drozdy a v spodnom rade Šimnáre a Ruža.

Súčasný názov / Historický názov (archív r. 1768)

Dolné Ohnavy
Dolný, Stredný, Horný Šinvégh (Schóneveg)
Krátke
Cackov
Zrkadliská ………………………….. Spiegel (?)
Špígle …………………………………. Spiegel
Weispeter Urbanek ……………… Veisbeterl
Weispeter Semilan
Weispeter
Longtál Vrch
Longtál …………………………….. Langtheil
Plachty
Pašinger …………………………… Passinger
Žajdlík ……………………………… Szaitl (?)
Slobodné
Vtácky
Velký, Malý Pušták …………….. Oeden
Ligisland …………………………… Ligistland
Kolébky
Saurisle ……………………………. Sauereszl
Fixle ………………………………… Fuechsl
Hortmon ………………………….. Hartmann
Lichtky …………………………….. Liechteck
Nová Hora ………………………… Naiberg
Fajdlberg ………………………….. Feigelberg
Fongy ………………………………. Gfangl (?)
Cibule ……………………………… Czviffler (?)
Šimnár …………………………….. Schimler
Tále
Záhumenica
Záhumenica – Za skleníkom
Červené ……………………………. Rothkutner (?)
Ruža
Kodnár …………………………….. Kadner
Zlatá noha ………………………… Goldhapl (?)
Kinisberg ………………………….. Koenigsberg
Malý, Velký Komandl …………. Kollmandell
Komandl-terasy
Cidle I., II., III. …………………… Czetl
Ligisland dolný (Lisiglont) ….. Ligistland
Gleje
Švarcman …………………………… Schwarzmann
Mautnáre …………………………… Mautner
Široké
Franclík …………………………….. Franczl
Krivé
Velký Krivý Solcár ………………. Salcer
Štafangel ……………………………. Steinfangl
Šušnajdre …………………………… Czottschnajder
Antal ………………………………….. Anthal

Možno teda konštatovať, že väčšina súčasných vinohradníckych honov má za sebou dlhý historický vývoj, počas ktorého sa museli niekoľkokrát vymeniť výsadby jednotlivých odrôd viniča, no vinohradnícke kultúry tu zostali nepretržite zachované.

A to aj napriek tomu, že v roku 1890 postihla celé územie viníc v Malokarpatskej oblasti vrátane Rače pohroma s názvom fyloxéra, v dôsledku čoho prišlo k celoplošnému presadeniu viniča.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *