Vinohradnícky spolok vo Vajnoroch začal pracovať na záchrane viníc

Novozaložený Vinohradnícky spolok Vajnory, ktorého cieľom je nadviazať na tradíciu vajnorských vinohradníckych spolkov, požiadal v marci 2021 verejnosť o pomoc. Hlavným motívom úsilia spolku je hlavne záchrana zanedbaných, ale ešte stále revitalizovateľných vinohradov, ktoré by bez nutného obhospodarovania pravdepodobne zanikli.

„Je to posledná šanca zachrániť tieto rodiace vinice a zabrániť ich likvidácii,“ povedal Juraj Ondruška, jeden z iniciátorov založenia spolku a rozbehnutia jeho činnosti. Ďalšími, čo sa podujali na túto neľahkú dobrovoľnícku činnosť, sú Václav Fekete, Michal Szalay a Matej Zeman.

Smutný pohľad na pustnutie viníc vo vajnorskom chotári.

Vajnory by podľa nich spustnutím viníc stratili časť svojho nenapodobiteľného charakteru a najvzácnejšieho kultúrneho dedičstva predkov. Aktuálni vlastníci vajnorských vinohradov sa totiž dostali do neľahkej situácie. Väčšina vinohradov v správe tamojšieho poľnohospodárskeho družstva im bola vrátená v nie veľmi utešenom stave.

Traja zo zakladateľov spolku – zľava Michal Szalay, Juraj Ondruška a Václav Fekete spolu s Matejom Geczom (druhý zľava), vlastníkom jedného z vinohradov.

Situácia je z tohto dôvodu pre majiteľov nezávideniahodná. Efektívnemu obhospodarovaniu jednotlivých viníc totiž bráni fakt, že vinohrady sú v prevažnej miere umiestnené naprieč geometrickému rozdeleniu jednotlivých parciel spravidla vlastnenými desiatkami, niekedy až stovkami vlastníkov.

Aj pri najlepšej vôli pravdepodobne nie je možné znovu prenajať do správy ucelené vinice, ktoré sa dostali do správy pôvodných majiteľov v pôvodnej, čiastkovej podobe menších parciel. Na tento problém predstavitelia spolku dlhodobo upozorňovali a aj preto oslovili samosprávu, aby pomohla túto neľahkú situáciu riešiť.

Pomoci sa nedočkali a preto sa rozhodli založiť nový spolok a pokúsiť sa v najväčšej možnej miere vajnorským vinohradom pomôcť a zachrániť z nich čo najväčšiu časť.

Ako prvé bolo treba zrealizovať na čo najväčšej ploche zimný rez a vyväzovanie.

V prvom kroku sa Vinohradnícky spolok Vajnory podujal na záchranu už viac ako 5200 m2 vinohradov, avšak zachrániť všetky vrátené, zanedbané vinohrady je v úvode nad ich sily.

Pripravili zatiaľ aspoň metodiku, ako zachrániť a obrábať vinohrady s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi ich majiteľmi, prípadne ľuďmi, ktorým nie je osud vajnorských vinohradov ľahostajný a mali by chuť a odhodlanie niektorý z miestnych vinohradov obhospodarovať.

Vinohradnícky spolok Vajnory má už za sebou aj prvé brigády.

Keďže času je málo a práce neúrekom, uvítali by akúkoľvek podporu, pomoc a podnety, ktoré by ich posunuli k záchrane vinohradov vo Vajnoroch v podobe, v akej ich poznajú miestni obyvatelia.

Znenie výzvy:

VAJNORSKÉ VINOHRADY ZOMIERAJÚ. PRIPOJTE SA K ICH ZÁCHRANE!

„Adoptujte“ si vinohrad, alebo dajte ten svoj do adopcie aby prežil. Pomôžte pri jednorazových brigádach či iným spôsobom. Zapojte sa a zachráňme spolu čo sa dá. Plocha vrátených vinohradov je približne 110ha. Tu nestačí spraviť si zopár PR fotiek a ostrihať jeden „hon“. Preto chceme zapojiť všetkých čo chcú pomôcť. Veríme, že Vám osud vinohradov nie je ľahostajný. Stav na prevažnej ploche je taký, že ak sa okamžite nezačne s masívnym obhospodarovaním staré korene už nebude možné zachrániť a vinohrady zomrú.

CHCEM POMÔCŤ postup:
Napíšte MAIL na vsvajnory@gmail.com
Do predmetu (*) správy daj prosím akým spôsobom sa chcete zapojiť:

  • Chcem zachrániť vinohrad ODOVZDANÍM DO UŽÍVANIA
  • Chcem zachrániť vinohrad VZATÍM DO UŽÍVANIA
  • Chcem zachrániť vinohrad AKO DOBROVOĽNÍK PRI OBHOSPODAROVANÍ
  • Chcem zachrániť vinohrad a pomôcť INÝM SPÔSOBOM

Prosím šírte túto informáciu akýmkoľvek spôsobom aj k tým, čo nemajú internet či Facebook.
Čas hrá proti nám.

Juraj Ondruška pri práci s mladšou generáciou Vajnorákov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *